Računovodstvene usluge

Naše usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kojima nudimo svoje usluge, vode nas temeljitom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbijedujemo uslugu primjerenu njihovoj djelatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Računovodstveni servis 5B BOGETIĆ za vas vrši sledeće računovodstvene usluge:

 • vodjenje glavne knjige
 • analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki
 • obračun poreza na dodatu vrijednost
 • vodjenje poreskih evidencija
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • izrada završnog računa
 • izrada medjugodišnjih bilansa
 • vodjenje blagajne
 • obračun plata
 • obračun socijalnih doprinosa za obveznika
 • obračun ugovora o dijelu i autorskih honorara
 • knjiženje maloprodaje
 • vodjenje računovodstva po troškovnim mijestima i projektima
 • izrada statistike finansijskih računa
 • vodjenje platnog prometa
 • obračun kamata
 • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica
 • izrada predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva
 • izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
 • razne druge usluge po želji klijenta

Naš računovodstveni servis za vas može da obavlja kompletno vodjenje, ili pak možete da nam prepustite samo odredena podrucja

Poresko i poslovno savijetovanje

Poreskim savijetima, svojim sveobuhvatnim pristupom smanjujemo vaše poreske obaveze na minimum. U toku godine planiramo i implementiramo strategije koje smanjuju poresku izloženost i poboljšavaju uspijiješnost. Naši poreski stručnjaci su u toku sa uvijek promenljivim kompleksnim pravilima poreske regulative. Sa klijentima u potpunosti saradujemo u planiranju poreskih riješenja i vodimo ih na putu do uspijeha. Kod eventualne poreske kontrole u vašem imenu smo prisutni tokom cijelog postupka- Našim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbedujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.

Našu kompletnu uslugu dopunjujemo ličnim pristupom do svakog poslovnog partnera. Vaš sagovornik bice stručnjak, ne samo na opštem području računovodstva i rešenja koja se ticu poreza, vec ce biti u potpunosti upoznat sa vama, vašim preduzećem i specifičnostima poslovanja.
Naši poreski savetnici mogu da za vas obave i preventivni poreski pregled. Na želju poslovnog partnera preventivni poreski pregled obavljamo i na početku naše saradnje.

Za neobavezujuću ponudu pošaljite upitnik.

Osnivanje preduzeća

Pored računovodstvenih i poreskih usluga, našim partnerima nudimo i REGISTRACIJU PREDUZEĆA, sa svim propratnim uslugama koje se tiču poslova kod poreske uprave kao što su : dobijanje PIB, dobijanje PDV-a… kao i dobijanje ostalih dokumenata potrebnih za rad preduzeća. Bavimo se i prijavom zaposljenja direktora i radnika kod poreske uprave …