• Naš kapital je dobro ime.

    Svijesni smo činjenice da u poslovnom svijetu reference mnogo znače. Zbog povijerljivosti podataka poslovnih partnera, ne želimo da razotkrijemo kompletnu listu referenci. Želimo da se zahvalimo onim poslovnim partnerima koji su željeli da daju izjavu o našoj saradnji.